Marco CAPPATO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 08-05-2006 / 16-01-2007 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 17-01-2007 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties 

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Lista Emma Bonino (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 28-11-2006 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Leden 

 • 03-07-2006 / 27-11-2006 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 12-07-2006 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 03-10-2006 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 05-10-2006 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 05-07-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over hervatting van de tv-uitzendingen van NTDTV Television in China via Eutelsat  
- P6_DCL(2008)0086 - Aangenomen  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Datum bekendmaking : 08-10-2008
Vervaldatum : 22-01-2009
Datum van aanneming : 03-02-2009
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2009)0041
Aantal ondertekenaars : 477 - 23-01-2009
Schriftelijke verklaring over het voorstel om een Mediterrane Unie op te richten  
- P6_DCL(2008)0019 - Vervallen  
Vural ÖGER , Kader ARIF , Marco CAPPATO , Jelko KACIN  
Datum bekendmaking : 10-03-2008
Vervaldatum : 19-06-2008
Aantal ondertekenaars : 86 - 19-06-2008
Schriftelijke verklaring over de doodstraf in Wit-Rusland  
- P6_DCL(2007)0067 - Vervallen  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Datum bekendmaking : 09-07-2007
Vervaldatum : 15-11-2007
Aantal ondertekenaars : 136 - 15-11-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.