Ward BEYSEN : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 10-02-2003 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid
  • 11-02-2003 / 19-07-2004 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vlaamse liberalen en democraten (België)

Ondervoorzitter 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt

Leden 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Malta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
  • 17-01-2002 / 10-02-2003 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
  • 11-03-2003 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten, met betrekking tot de goederennomenclatuur - Commissie juridische zaken en interne markt  
- A5-0153/2000 -  
-
JURI 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over uitstel van de uitbreiding van de Europese Unie  
- P5_DCL(2004)0007 - Vervallen  
Ward BEYSEN  
Datum bekendmaking : 09-02-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 7 - 06-05-2004
Schriftelijke verklaring over de reden van onthouding i.v.m. resolutie over Tampere  
- P5_DCL(1999)0009 - Vervallen  
Ward BEYSEN  
Datum bekendmaking : 03-11-1999
Vervaldatum : 03-02-2000
Aantal ondertekenaars : 1 - 03-02-2000