Alexandre VARAUT : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 17-12-1999 / 30-01-2001 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

  • 17-12-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Frankrijk)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Frankrijk)

Leden 

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

  • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over non-discriminatie van de gezondheidstoestand van gehandicapten  
- P5_DCL(2001)0014 - Vervallen  
Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT  
Datum bekendmaking : 28-11-2001
Vervaldatum : 28-02-2002
Aantal ondertekenaars : 111 - 28-02-2002