Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) RO  
 

Am votat pentru Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Parlamentul European a luptat pentru prezervarea drepturilor cetățenilor europeni în Regatul Unit după retragerea din Uniunea Europeană. Acordul prevede detaliile retragerii Regatului Unit, inter alia dispoziții privind drepturile cetățenilor, aranjamente pentru menținerea păcii de-a lungul frontierei terestre a Irlandei cu Regatul Unit și obligațiile financiare rămase.
Am ținut cont de: îmbunătățirea drepturilor cetățenilor în acordul final, datorită muncii Parlamentului European; includerea tuturor beneficiilor și coordonarea sistemelor de securitate sociale; asigurarea drepturilor viitorilor copii pentru reunificarea familiilor; garantarea principiului efectului direct al Acordului; rolul CJUE în aplicarea jurisprudenței în viitoarele spețe; prevederi explicite privind drepturile cetățenilor europeni până la finalul perioadei de tranziție; crearea unei autorități independente în R-U pentru a acționa în interesul cetățenilor europeni.
Parlamentul European a negociat, de asemenea, îmbunătățirea Sistemului de înregistrare a cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit care implementează Acordul de retragere negociat prin înlăturarea taxelor, prin îngăduința pentru documentele care demonstrează rezidența, prin accelerarea procedurii administrative.
Prima retragere a unui stat membru este un semnal de alarmă că Uniunea Europeană trebuie să comunice mai bine cu cetățenii săi.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (B9-0149/2019) RO  
 

Susțin obiecția, pentru că propunerea de regulament al Comisiei a deviat substanțial de la angajamentul inițial luat în urmă cu 10 ani [Regulamentul (CE) nr. 1107/2009], prin care Comisia propunea o legislație ambițioasă care să includă toate tipurile de toxicitate, acută (imediată), cât și cronică (întârziată).
În forma legislativă prezentată de Comisie, nu se ține cont nici de ultimele progrese științifice, nici de recomandările EFSA (Bee Guidance Document , 2013, care indică impactul devastator pe care toxicitatea cronică îl are asupra albinelor și a celorlalți polenizatori).
Obiecția propune revenirea la o poziție ambițioasă a Parlamentului și a Comisiei, precum cea din 2009 [Regulamentul (CE) nr. 1107/2009], cerând introducerea în legislație a tuturor tipurilor de toxicitate. În prezent, o mare parte din substanțele dăunătoare polenizatorilor nu mai prezintă toxicitate acută, fiind înlocuite de substanțele cu toxicitate cronică.
În România, avem una dintre cele mai mari comunități de crescători de albine, având peste 43 000 de apicultori ce dețin 2 milioane de stupi de albine. La nivel european, avem nevoie de o legislație puternică, exhaustivă, care să protejeze viața albinelor și a altor polenizatori sălbatici, precum și interesele comerciale ale celor care trăiesc din apicultură.
Testele riguroase, bazate pe ultimele progrese științifice, utilizarea pesticidelor organice reprezintă calea spre ruperea cercului vicios rezultat din utilizarea pesticidelor.

Contact