• Generoso   ANDRIA  

Generoso ANDRIA : Ontwerpresolutie(s) - 5de zittingsperiode 

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

PROPOSTA DI RISOLUZIONE D'URGENZA in the name of the EPP‑ED Group IT  
- B5-0428/2002