Michel BARNIER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Commissie constitutionele zaken
  • 16-09-2009 / 09-02-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Commissie verzoekschriften

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen