José GUSMÃO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie economische en monetaire zaken 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Laatste activiteiten 

Contact