Mathilde M. van den BRINK : 3de zittingsperiode 

Fracties 

 • 16-11-1989 / 20-04-1993 : Socialistische Fractie - Lid
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

 • 16-11-1989 / 18-07-1994 : Partij van de Arbeid (Nederland)

Ondervoorzitter 

 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Politieke Commissie

Leden 

 • 16-11-1989 / 14-01-1992 : Delegatie voor de betrekkingen met de Organisatie van de Verenigde Naties
 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Commissie rechten van de vrouw
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreb-landen en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie rechten van de vrouw
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreb-landen en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreb-landen en de Unie van de Arabische Maghreb

Plaatsvervanger 

 • 23-11-1989 / 14-01-1992 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EG-Turkije
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie buitenlandse zaken en veiligheid
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Subcommissie veiligheid en ontwapening
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EG-Turkije
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije