Alexandru NAZARE : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Roemenië)

Leden 

  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Begrotingscommissie
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Plaatsvervanger 

  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het gevaar van het treffen van maatregelen van protectionistische aard tegen de achtergrond van de financiële crisis  
- P6_DCL(2009)0033 - Vervallen  
Alexandru NAZARE  
Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 20 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over de bescherming van het recht van de in de Servische Timoc-vallei wonende Roemeense minderheid op school de Roemeense taal te gebruiken  
- P6_DCL(2009)0022 - Vervallen  
Alexandru NAZARE  
Datum bekendmaking : 18-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 26 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over invoering van een financieel interventiemechanisme ter voorkoming van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering  
- P6_DCL(2009)0021 - Vervallen  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Datum bekendmaking : 18-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 29 - 08-05-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.