Daniel BAUTISTA : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 26-03-2009 / 13-07-2009 : Partido Popular (Spanje)

Leden 

  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Commissie internationale handel
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Commissie visserij
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 31-03-2009 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128