Seán KELLY : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Laatste activiteiten 

Contact