• Jean-Paul   BESSET  

Jean-Paul BESSET : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
ADVIES inzake de herziening van het zesde milieuactieprogramma en de vaststelling van de prioriteiten voor het zevende milieuactieprogramma  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 
ADVIES inzake efficiënt gebruik van hulpbronnen  
- PECH_AD(2012)467080 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het Groenboek "Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie"  
- REGI_AD(2011)465040 -  
-
REGI