Zuzana BRZOBOHATÁ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie
 • 12-09-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-09-2009 / 07-10-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 07-04-2011 / 18-01-2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2012 / 11-09-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen  
- AFCO_AD(2013)514868 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake begroting 2014 – Mandaat voor de trialoog  
- AFCO_AD(2013)508185 -  
-
AFCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen