Sven GIEGOLD : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Laatste activiteiten 

Contact