Michèle RIVASI : Home 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie begrotingscontrole 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Laatste activiteiten 

Contact