• José   BOVÉ  

José BOVÉ : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AGRI_AD(2018)627628 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk  
- AGRI_AD(2017)592286 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU  
- AGRI_AD(2016)589301 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen  
- AGRI_AD(2016)580516 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen  
- INTA_AD(2014)537403 -  
-
INTA