Andrew Henry William BRONS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Niet-fractiegebonden leden

National parties 

 • 14-07-2009 / 16-10-2012 : British National Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 17-10-2012 / 08-02-2013 : - (Verenigd Koninkrijk)
 • 09-02-2013 / 30-06-2014 : British Democratic Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 09-07-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over bezittingen die op basis van de Spaanse Kustwet zijn onteigend en vernietigd  
- P7_DCL(2010)0045 - Vervallen  
Nick GRIFFIN , Andrew Henry William BRONS  
Datum bekendmaking : 14-06-2010
Vervaldatum : 14-10-2010
Aantal ondertekenaars : 14 - 15-10-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen