Martin HÄUSLING : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen  
- AGRI_AD(2020)642906 -  
-
AGRI 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact