Monika HOHLMEIER : Home 

Voorzitter 

Commissie begrotingscontrole 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Contact