Carlo FIDANZA : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact