Marisa MATIAS : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact