Jens GEIER : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact