Norbert NEUSER : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Lid 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

Contact