George BECALI : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Niet-fractiegebonden leden

National parties 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Partidul România Mare (Roemenië)

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Commissie juridische zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de inspanningen van de Unie om ontbossing tegen te gaan  
- P7_DCL(2010)0056 - Vervallen  
Viorica DĂNCILĂ , George BECALI , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Martin HÄUSLING  
Datum bekendmaking : 14-06-2010
Vervaldatum : 14-10-2010
Aantal ondertekenaars : 83 - 15-10-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen