Damien ABAD : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Nouveau Centre (Frankrijk)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Begrotingscommissie
 • 12-03-2012 / 16-06-2012 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een stabiliteitsinstrument  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het systeem van de Europese Scholen in 2009  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
ADVIES over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen