Lajos BOKROS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 24-10-2013 : Magyar Demokrata Fórum (Hongarije)
 • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Modern Magyarország Mozgalom (Hongarije)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Begrotingscommissie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Begrotingscommissie
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de eerbiediging van de rechten van nationale minderheden in Litouwen  
- P7_DCL(2010)0008 - Vervallen  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum bekendmaking : 08-02-2010
Vervaldatum : 20-05-2010
Aantal ondertekenaars : 84 - 20-05-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen