John Stuart AGNEW : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen