• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG