• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt  
- P7_DCL(2014)0009 - Vervallen  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 75 - 17-04-2014
Schriftelijke verklaring over de schending van het eigendomsrecht door de Spaanse kustwet aan de Costa Brava (Catalonië, Spanje)  
- P7_DCL(2011)0009 - Vervallen  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS I VIES  
Datum bekendmaking : 07-03-2011
Vervaldatum : 09-06-2011
Aantal ondertekenaars : 202 - 09-06-2011