Nuno MELO : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Contact