• Magdi Cristiano   ALLAM  

Magdi Cristiano ALLAM : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van het recht van minderjarige kinderen om een hechte band te onderhouden met beide ouders, ook indien deze al dan niet wettelijk gescheiden zijn  
- P7_DCL(2013)0019 - Vervallen  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 54 - 23-01-2014
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van zwangerschapsdiabetes  
- P7_DCL(2013)0010 - Vervallen  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 65 - 10-12-2013
Schriftelijke verklaring over de noodzaak om de euro op te geven en de nationale munten opnieuw in te voeren  
- P7_DCL(2012)0015 - Vervallen  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 28 - 14-06-2012
Schriftelijke verklaring over de vrijheid van het tonen op openbare plaatsen van religieuze symbolen die representatief zijn voor de cultuur en de identiteit van een volk  
- P7_DCL(2009)0064 - Vervallen  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM  
Datum bekendmaking : 23-11-2009
Vervaldatum : 11-03-2010
Aantal ondertekenaars : 129 - 15-03-2010