Christophe BÉCHU : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 31-12-2010 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 31-12-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Leden 

  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 16-09-2009 / 31-12-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Commissie buitenlandse zaken
  • 16-07-2009 / 31-12-2010 : Commissie begrotingscontrole
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
  • 04-12-2009 / 31-12-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de invoering van de Europese Dag van het kind  
- P7_DCL(2010)0003 - Vervallen  
Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU  
Datum bekendmaking : 18-01-2010
Vervaldatum : 04-06-2010
Aantal ondertekenaars : 338 - 04-06-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen