Magdalena ALVAREZ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Leden 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Commissie vervoer en toerisme
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 08-10-2009 / 15-07-2010 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
  • 14-12-2009 / 15-07-2010 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
  • 02-12-2009 / 15-07-2010 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen