Sonia ALFANO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italië)

Voorzitter 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de onmiddellijke beëindiging van de mishandeling van windhonden in Europa  
- P7_DCL(2013)0006 - Vervallen  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 221 - 15-07-2013
Schriftelijke verklaring over het gebruik van radiografisch bestuurde luchtvaartuigen voor doelgericht doden  
- P7_DCL(2012)0002 - Vervallen  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Datum bekendmaking : 16-01-2012
Vervaldatum : 20-04-2012
Aantal ondertekenaars : 95 - 20-04-2012
Schriftelijke verklaring over een Europees programma ter sanering van rivieren en kustzones die vervuild zijn met polychloorbifenylen (PCB's)  
- P7_DCL(2012)0001 - Vervallen  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 16-01-2012
Vervaldatum : 20-04-2012
Aantal ondertekenaars : 151 - 20-04-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen