Giovanni COLLINO : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 05-06-2011 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 05-06-2011 : Il Popolo della Libertà (Italië)

Leden 

  • 16-07-2009 / 05-06-2011 : Begrotingscommissie
  • 16-09-2009 / 04-07-2010 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
  • 16-09-2009 / 04-07-2010 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • 05-07-2010 / 05-06-2011 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 05-06-2011 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 16-07-2009 / 05-06-2011 : Commissie begrotingscontrole
  • 16-09-2009 / 05-06-2011 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de vorming van een gemeenschappelijk leger van de Europese Unie  
- P7_DCL(2011)0031 - Vervallen  
Giovanni COLLINO  
Datum bekendmaking : 06-06-2011
Vervaldatum : 06-10-2011
Aantal ondertekenaars : 16 - 06-10-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen