Andrey KOVATCHEV : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie internationale handel 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Contact