Enrico FERRI : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico
 • 07-10-1999 / 24-10-1999 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Litouwen
 • 11-10-1999 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Leden 

 • 21-07-1999 / 06-10-1999 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 07-10-1999 / 10-10-1999 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie en delegatie voor de betrekkingen met Kazachstan, Kirghizstan, Oezbekistan Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
 • 12-02-2001 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 07-02-2002 / 25-06-2002 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 13-10-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 24-09-2002 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Malta

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het verslag van de Multidisciplinaire groep georganiseerde criminaliteit - Gemeenschappelijk Optreden met het oog op onderlinge evaluatie van de toepassing en nakoming op nationaal niveau van de internationale verbintenissen inzake de bestrijding van de internationale criminaliteit - Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken  
- A5-0398/2000 -  
-
LIBE 
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen - Commissie juridische zaken en interne markt  
- A5-0150/2000 -  
-
JURI 
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de snelheidsmeter van twee-of driewielige motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad - Commissie juridische zaken en interne markt  
- A5-0029/1999 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over erkenning van gewetensbezwaar tegen proeven met dieren in de Europese Unie  
- P5_DCL(2002)0006 - Vervallen  
Armando COSSUTTA , Cristiana MUSCARDINI , Stefano ZAPPALA' , Enrico FERRI , Gianni VATTIMO  
Datum bekendmaking : 17-04-2002
Vervaldatum : 17-07-2002
Aantal ondertekenaars : 67 - 17-07-2002