Charalampos ANGOURAKIS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Communist Party of Greece (Griekenland)

Ondervoorzitter 

  • 20-01-2010 / 12-05-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Leden 

  • 11-11-2009 / 19-01-2010 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 11-11-2009 / 18-01-2012 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 04-11-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Commissie buitenlandse zaken
  • 31-01-2013 / 12-05-2014 : Commissie verzoekschriften

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de toekomst van regionale luchthavens en luchtdiensten in de EU  
- REGI_AD(2012)478364 -  
-
REGI 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen