Tim AKER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 05-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 06-12-2018 / 11-02-2019 : Thurrock Independents (Verenigd Koninkrijk)
 • 12-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 12-09-2016 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

 • 10-06-2015 / 28-08-2016 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – I abstained on this legislative report. Whilst I fully support – and want – visa-free access to the EU for UK nationals after we withdraw from the EU, alterations to the text by the European Council made this report impossible to support. The reason is that, without a mandate from Parliament, the Council added text to state that Gibraltar is a ʻcolonyʼ of the British Crown. This is not only factually incorrect, as Gibraltar is designated as a British Overseas Territory, but is also highly insulting to its people, who have, in two referendums, overwhelmingly voted to remain British. I also strongly objected to the procedures employed by the institutions to instigate this change, which included unjustly removing a British rapporteur from the report and refusing to allow a full debate or amendments to be tabled. For these reasons, and whilst I would have liked to support the report, I abstained.

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. – I voted against this legislation. Employment policies should be left entirely to the Member States. There is no need for EU involvement and this is a gross violation of the internal policies of the Member States.

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

. – I voted against this report as it is part of the mobility package. The mobility package has been rushed through committee and is in no way ready, and should not have been presented to Plenary.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen