Lena DÜPONT : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Contact