Sampo TERHO : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Perussuomalaiset (Finlandia)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
  • 12-02-2015 / 26-04-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

Główne działania parlamentarne 

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe