Anthea McINTYRE : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020  
- AGRI_AD(2019)639624 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 

The UK Conservative delegation voted in favour of DAB 4 as it directly impacts the UK abatements for 2015 and 2018, amounting to EUR 710.4 million (GBP 57.7 million) and EUR 408.6million (GBP 365.5 million) respectively. While we would normally abstain on these budget votes as the UK is leaving the EU, given the direct positive financial impact of DAB 4 on the UK taxpayer, we believe that it is imperative to continue to support the principle of a UK abatement for as long as we are members.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania