Martina ANDERSON : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Sinn Fein (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020) EN  
 

. – I voted in favour of the resolution on Poland and Hungary
The resolution aimed at sending a strong signal to the Council who has currently two parallel Article 7(1) Procedures on Poland and Hungary, two countries that have seen in the past years a grave deterioration of the rule of law situation.
The highlighted the deterioration of the situation in both countries since article 7(1) was triggered and calls on the Council to address these new developments and risks of breaches in the ongoing procedures and insisted on a formal invitation of the European Parliament to a formal Council Meeting (as the Institution that triggered the Article 7(1) regarding Hungary) and called on the Council to keep the Parliament informed at all stages of the procedure;

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 

. – I voted in favour of the report on the Activities of the European Ombudsman in 2018.
The mandate of the European Ombudsman is described in Article 228 of the Treaty on the Functioning of the European Union, allowing the office to receive complaints concerning instances of maladministration in the activities of the Union institutions, bodies, offices or agencies, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role.
Maladministration is defined as ‘poor or failed administration, which occurs if an institution fails to act in accordance with the law, fails to respect the principles of good administration, or violates human rights’.
The report notes with great concern that inquiries relating to transparency and accountability, including on access to information and documents, continued to account for the greatest proportion of cases handled by the Ombudsman.

Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EN  
 

. – I voted in favour of this report to consent on a technical agreement between the EU and China regarding certain aspects of air services. The objectives of agreements on certain aspects of air services are to bring bilateral air services agreements between Member States and third countries in line with Union law.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania