Michèle ALLIOT-MARIE : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francja)

Przewodnicząca 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2017 / 02-07-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Główne działania parlamentarne 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe