Diemut R. THEATO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Przewodnicząca 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Rumunia
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

REPORT on the nomination of ten candidates for Membership of the Court of Auditors EN  
- A5-0283/2004 -  
-
CONT 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)