Claudette ABELA BALDACCHINO : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Deputowani 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Zastępstwo 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z wysokimi wskaźnikami chorób niezakaźnych na wyspach  
- P7_DCL(2014)0002 - Wygasła  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 61 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie walki z rakiem prostaty w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2014)0001 - Wygasła  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 162 - 14-04-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe