Ondřej KOVAŘÍK : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Ostatnie prace 

Kontakt