Magdalene HOFF : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Litwa
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 05-02-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Litwa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on Lithuania's membership to the European Union and the state of negotiations - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0240/2000 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

MOTION FOR A RESOLUTION On the alarming situation in Chechnya EN  
- B5-0149/1999