Dita CHARANZOVÁ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

PE  
Parlament Europejski 

Obowiązki związane z funkcją wiceprzewodniczącej 

  • Bezpieczeństwo (w ścisłej współpracy z przewodniczącym)
  • Przewodnicząca kapituły Europejskiej Nagrody Obywatelskiej
  • Członkini grupy roboczej ds. budynków, transportu i ekologicznego Parlamentu (odpowiedzialna za bezpieczeństwo)
  • Bezpieczeństwo informatyki i telekomunikacji, członkini grupy roboczej ds. strategii innowacji w dziedzinie ICT (odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT)
  • Kontakty z władzami francuskimi, belgijskimi i luksemburskimi w sprawach dotyczących siedziby PE i jego miejsc pracy (dodatkowa odpowiedzialność)
  • Kontakty z parlamentami narodowymi (dodatkowa odpowiedzialność)
  • Zastępowanie przewodniczącego w sprawach dotyczących Ameryki Łacińskiej (wraz z wiceprzewodniczącym F.M. Castaldem)

Członkini 

BURO  
Prezydium 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt