Ulrike MÜLLER : Strona główna 

Przewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Członkini 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Petycji 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt